Khả năng “nóng” trở lại trong vòng 1 5 là rất khó

2071
Rate this post

. Ông có nhận xét gì về thị trường BĐS nước ta hiện nay tại?

– Lạm phát trong nước cùng suy thoái kinh tế toàn cầu đã làm suy giảm và đẩy thị trường BĐS vào tình trạng phiền toái. Tuy nhiên, ngữ cảnh này lỡ là thách thức, lỡ là cơ hội để thị trường BĐS nâng cao trưởng lành mạnh, chính quy hơn. Thách thức là do thị trường BĐS nên tự vượt qua phiền toái, thậm chí có thể xảy ra mất mát, đổ vỡ ở 1 số nhà hàng. Cơ hội là vì Nhà nước có thời gian hoàn chỉnh hệ thống quản lý, nhà đầu tư có thời cơ hoàn chỉnh năng lực, giá BĐS có điều kiện hạ xuống mức phù hợp mang hoàn cảnh kinh tế – xã hội đất nước.

. Theo ông, thị trường BĐS nước ta có đa số điểm yếu nào bắt buộc sửa chữa?

– Thứ nhất, thị trường đang được vận hành trên 1 cơ sở pháp lý chưa hoàn chỉnh, quy hoạch thiếu khả thi và yếu về chất lượng, những vị trí của thị trường thiếu đồng bộ, kinh nghiệm quản lý chưa phổ biến. Thứ hai, thị trường còn phụ thuộc siêu phổ biến vào những tính toán ngắn hạn, đáng chú ý cả sáng chế về đầu tư, nếp tâm lý đám đông, nhữngh tạo vốn nâng cao trưởng thị trường, trong khi thị trường BĐS chính quy lại bắt buộc đa số tính toán trung và dài hạn.

Thứ ba, lợi ích lợi từ nâng cao trưởng thị trường còn bị phổ biến cụ thể phi thị trường chi phối, tạo nên sự không công bằng giữa những group lợi ích lợi, tình trạng đầu cơ và tham nhũng còn nặng nề, quản lý còn bị chia sẻ, độ công khai và sáng tỏ còn thiếu.

. Để sửa chữa đa số điểm yếu trên, cơ quan quản lý nhà nước sẽ nên làm gì?

– Trong hoàn cảnh năm 2009, những cơ quan quản lý thị trường BĐS bắt buộc coi trọng tiến hành gấp việc làm xong những công cụ quản lý, để trong ngày mai, chúng ta có được 1 thị trường BĐS không có đầu cơ, công khai, sáng tỏ, hiệu quả và phân liên kết lý lợi nhuận từ thị trường.

Cụ thể: rà soát lại hệ thống luật đất đai về bất động sản, sửa đổi, bổ sung nhằm đảm bảo tính đồng bộ và hợp lý, không còn khoảng trống và cũng không còn khoảng chồng chéo; rà soát lại hệ thống quy hoạch ở đất và quy hoạch thi công, nâng cấp về chất lượng và tính khả thi trong hoàn cảnh hiện nay tại ở nước ta, bắt buộc coi trọng vào làm mới về phương pháp quy hoạch theo nhữngh nhìn đảm bảo nâng cao trưởng bền vững; thi công hệ thống thuế tiền của hợp lý, trong ấy chủ yếu là điều chỉnh đối xử mang tiền của là BĐS; làm xong hệ thống đăng ký BĐS tương đương và kiện toàn bộ máy hành chính trong quản lý dựa trên nội quy sáng chế hành chính triệt để, mở rộng hệ thống dịch vụ hành chính công.

. Về phía nhà đầu tư, họ nên có giải pháp gì để vượt qua phiền toái, thưa ông?

– Với thực trạng của thị trường địa ốc nước ta hiện nay tại, tự những nhà đầu tư khó có thể mua ra giải pháp. Nếu tình hình kinh tế thế giới thuận lợi, những nhà đầu tư trong nước có thể tính tới giải pháp vốn từ những nhà đầu tư nước ngoài, như chuyển nhượng chung cư, liên kết, buôn bán… Trên thực tế, tình trạng kinh tế thế giới suy giảm như hiện nay tại làm giải pháp này không còn khả thi. Còn lại khả năng cuối cùng như Chính phủ Mỹ đã tiến hành là ở vốn tài chính nhà nước để giải cứu thị trường. Với khả năng tài chính nhà nước hiện nay tại, thì giải pháp này cũng rất khó tiến hành.

. Dư luận đang chờ việc Chính phủ suy nghĩ gói giải pháp kích lợi cầu thị trường BĐS bằng tài chính nhà nước mang tổng kinh phí khá lớn cho những chung cư nhà ở xã hội. Ông bình luận gì về giải pháp này?

– Phương hướng của giải pháp kích lợi cầu này là hợp lý, nhưng tiến hành như thế nào để không quay lại lối mòn bao cấp mới là điều bắt buộc bàn thảo.

. Nhận định của ông về thị trường BĐS năm 2009?

– Khả năng thị trường “nóng” trở lại trong vòng 1 năm tới là rất khó. Ngay đầu năm 2009, những nhà đầu tư BĐS (đáng chú ý cả nhà đầu cơ) đang nên đối xử mặt mang việc trả nợ VCB đối xử mang những khoản vay trước đây. Giá nhà đất giảm, số lượng giao thiệp có bình phục nhưng không phổ biến, thời hạn trả nợ cả vốn và lãi đã tới là ngữ cảnh phiền toái nhất cho những nhà đầu tư.

Các pháp lý vay vốn trước đây đều được thế chấp bằng BĐS, khi nhà đầu tư không có tiền để trả nợ, thì VCB sẽ phát mại tiền của thế chấp, nguồn cung BĐS trên thị trường nâng cao lên, khả năng giảm giá nhà đất càng nâng cao. Như vậy, thị trường BĐS sẽ rơi vào vòng luẩn quẩn, mà hệ quả là, khả năng giảm giá nhà đất ngày 1 phổ biến hơn, nếu không có giải pháp nâng cao vốn tác động từ bên ngoài thị trường.

Theo Đầu Tư